Sprawozdanie z realizacji zajęć rewalidacyjnych

Pobierz

2016/2017 prowadziłam zajęcia rewalidacyjne z .. z kl. VI w wymiarze 1 godz./ tyg.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ Author: prv Last modified by: Jolanta Bonikowska Created Date: 4/12/2021 9:22:00 PM Other titles: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ .sprawozdanie z zajec rewalidacyjnych indywidualnych-2.doc (36 KB) Pobierz Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych za I okres rok u szkolnego 2017/2018.. Co jest ważne w zdalnej rewalidacji?. Większość z nich aktywnie uczestniczyła w zajęciach, chętnie wykonywali ćwiczenia i zadania.Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale.. W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 Zajęcia rewalidacyjne odbywały się dwa razy w tygodniu .. Celem zajęć było, przede wszystkim, wzmocnienie i usprawnianie zaburzonych obszarów funkcjonowania, wspomaganie mocnych stron chłopca, doskonalenie koncentracji uwagi .Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych - I semestr 2016/2017 - Ewa Kołakowska W I semestrze r. szk.. Program zajęć rewalidacyjnych powstał na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w .. określonych w orzeczeniu o potrzebie .Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych W zajęciach rewalidacji indywidualnej uczestniczyło 4 uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym z klasy I przysposabiającej do pracy..

Sprawozdanie z realizacji zajęć rewalidacyjnych.

Data: 12.06.2021 r. W mijającym roku szkolnym 2020/2021 prowadziłam zajęcia rewalidacyjne z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z klas: I, IV-V, VI, VII-VIII szkoły podstawowej.Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2015/2016 Na zajęcia rewalidacyjne w II semestrze roku szkolnego 2015/2016 uczęszczali uczniowie posiadający orzeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego: 1. xxx- klasa II 2. yyy -klasa VI Dla każdego z uczniów został opracowany indywidualny program zajęć rewalidacyjnych, z .Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych prowadzonych z. nr orzeczenia.. rok szkolny.. Wyzwanie, przed którym stanęliśmy jako pedagodzy specjalni -zorganizowanie zajęć rewalidacyjnych za pomocą technik zdalnych wymagało od nas wiele wysiłku i kreatywności.Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych W zajęciach rewalidacji indywidualnej uczestniczyło 4 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, i znacznym z klasy I przysposabiającej do pracy.. Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli świetlicy.. Większość z nich aktywnie uczestniczyła w zajęciach, chętnie wykonywali ćwiczenia i zadania.Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych prowadzonych za pomocą technik zdalnych..

Uwagi o realizacji zajęć rewalidacyjnych / co sprzyjało realizacji lub co ją utrudniało, ...

nr orzeczenia ….. rok szkolny 2019/2020 Zajęcia rewalidacyjne z …… prowadzone były w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.Archiwa‧RewalidacjaNazwisko i imię nauczyciela: Magdalena Świst-Madejek.. SEMESTR I ROK SZKOLNY 2015/2016.. Spotkania odbywały się raz w tygodniu.SPRAWOZDANIE Z INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH PROWADZONYCH Z UCZNIEM KLASY 7 .imię i nazwisko.. Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego.Sprawozdanie z realizacji zajęć rewalidacyjnych Author: gracz Last modified by: Robert Łaszczewski Created Date: 6/9/2014 1:02:00 PM Company: Wydawnictwo FORUM Sp.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ Author: prv Last modified by: Szkoła SPdP Created Date: 1/18/2021 12:25:00 PM .SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH.. Sprawozdanie z pracy logopedy.. Sprawozdanie z pracy bibliotekarza.. SPRAWOZDANIE .Realizacja programu zajęć w stosunku do każdego ucznia: ocena efektywności oraz wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.. Spotkania odbywały się raz w tygodniu.. oraz z .. z kl. V w wymiarze 2 godz./tyg.. Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego.. Większość z nich aktywnie uczestniczyła w zajęciach, chętnie wykonywali ćwiczenia i zadania.SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH PROWADZONYCH ..

z o.o. Other titles: Sprawozdanie z realizacji zajęć rewalidacyjnychZ PRZEPROWADZONYCH ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH NSP Bielsko.

ROK SZKOLNY 2019/2020 Zajęcia rewalidacyjne z .. prowadzone były w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.. Nazwisko i imię ucznia, klasa Liczba godz./tydz.Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych realizowanych w ramach projektu"Wsparcie edukacji inwestycja w przyszłość" Zajęcia rewalidacyjne prowadziłam z uczniem klasy V Kamilem K., który posiada orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym).SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH .. Pracowałam na podstawie Indywidualnych Programów opracowanych na podstawie Orzeczenia PPP w Braniewie o potrzebie kształcenia specjalnego.Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych W zajęciach rewalidacji indywidualnej uczestniczyło 4 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, i znacznym z klasy I przysposabiającej do pracy.. Większość z nich aktywnie uczestniczyła w zajęciach, chętnie wykonywali ćwiczenia i zadania.Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych W zajęciach rewalidacji indywidualnej uczestniczyło 4 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym z klasy I przysposabiającej do pracy.. Zajęcia rewalidacyjne z .. prowadzone były w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt