Przekształcanie wykresu funkcji przez symetrię względem osi układu współrzędnych

Pobierz

Przesuwanie (przekształcenie) wykresu wzdłuż osi OY g(x)=f(x)+q lub g(x)=f(x)-qSymetrie względem osi układu współrzędnych można łączyć ze sobą, tj. wykonywać odbicia jedne po drugim.. potrafi rozwiązywać nietypowe zadania (o podwyższonym stopniu trudności), Zadanie 12:Dana jest funkcja f wykresem: Wykonaj przekształcenia wykresu funkcji: Przesunięcie równoległe o wektor Przesunięcie równoległe.. No to zaczynamy.. GeoGebra.Wykres dowolnej funkcji możemy przesuwać w poziomie oraz w pionie.. Następnie rysujemy obraz wykresu funkcji f w symetrii względem prostej y=1: Zauważamy teraz, że uzyskany wykres jest wykresem funkcji W(x) = − | x | przesuniętym o wektor [1;3].. g(x) to funkcja już po przekształceniu.. f. x. przez symetrię względem osi.. Przekształcenie wykresu funkcji.. Przekształcając wykres funkcji f w symetrii względem osi Oy , otrzymamy wykres funkcji h x = - x 4 - 4 x 3 .b) Wykres funkcji y=f(-x) powstaje z wykresu funkcji f(x) przez odbicie względem osi OY.. 1.Przekształcenia wykresu funkcji.. Jest to zatem wykres funkcji danej równaniem:Wykres funkcji f jest symetryczny względem osi Oy.. Teraz omówimy każdy z tych przypadków.. Żeby obliczyć pole figury ograniczonej wykresami obu funkcji, trzeba od pola \(P_1\) odjąć pole trójkąta o podstawie na osi OX i wysokości równej 2 (druga współrzędna punktu wspólnego wykresu funkcji f .W tym przypadku podobnie jak w poprzednich naszą funkcję musimy "odbić", tym razem względem obu osi na raz..

przekształcenia wykresu funkcji f przez symetrię osiową.

Wykres funkcji przenosimy symetrycznie względem początku układu współrzędnych O(0,0) Podczas tego przekształcenia współrzędne funkcji zmieniają swoje znaki na przeciwne np.: punkt (-5,2) zmienia swoje współrzędne na (5,-2).. Przekształcając wykres funkcji f w symetrii względem osi Ox , otrzymamy wykres funkcji g x = - x 4 + 4 x 3 .. Shopping .Przekształcanie wykresu poprzez symetrię względem osi OX i OY - YouTube.Przekształcenie wykresu funkcji y = f x przez symetrię względem osi Y.. Wiedząc, że w wyniku przekształcenia wykresu funkcji y=f(x) przez symetrie osiową względem osi OY otrzymujemy wykres funkcji y=f(-x), to g(x)= (-x).. Gdy chcemy przesunąć ten wykres to możemy to zrobić w prawo, w lewo, w górę lub w dół.. Prawy obrazek pokazuje, że symetria względem początku układu współrzędnych to dokładnie to samo, co wykonanie odbicia względem osi , a potem względem osi (kolejność tych odbić nie ma .Filmik, którym przesuwamy odbijamy funkcje względem osi OX i OY.Jeśli materiał sie podobał zapraszam do zostawienia komentarza i łapki w górę.Jest to kolejn.Rysujemy najpierw wykres funkcji f, zauważając, że jest to wykres funkcji V(x) = | x | przesunięty o wektor [1;-1].. Przykład 2 Wykres funkcji f(x)= 1,5x + 2 przekształcono przez symetrię środkową względem punktu O(0,0) i otrzymano wykres funkcji k.Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.Animacja przedstawia przesunięcie wykresu funkcji wykładniczej f(x) =2 do potęgi x wzdłuż osi OY układu współrzędnych..

Matematyka - Symetria funkcji względem osi układu współrzędnych.

W symetrii względem osi Oy obrazem punktu P jest punkt o współrzędnych - a , b leżący na wykresie funkcji h .f(-x), -f(x) - przekształcenie wykresu przez symetrię względem osi układu współrzędnych CZYTAJ WIĘCEJ, |f(x)|, f(|x|) - inne przekształcenia wykresu, takie jak wartość bezwzględna CZYTAJ WIĘCEJ.. Każde z takich przesunięć powoduje nam zmianę wzoru funkcji.. Symetrię osiową względem osi OX uzyskujemy z wykresu funkcji o równaniu y= -f(x).. Symetrie względem początku układu współrzędnych uzyskujemy z wykresu funkcji o równaniu y=-f (-x).Kartkówka 4.11 - Przekształcanie wykresu przez symetrię względem osi układu współrzędnych, plik: kartkowka-411-przeksztalcanie-wykresu-przez-symetrie-wzgledem-osi-ukladu-wspolrzednych.zip (application/zip) MATeMAtyka ZPiROpracowanie L3.. 8 cze 15:35.Na lewym obrazku narysowany jest wykres funkcji , który powstaje z wykresu funkcji przez symetrię względem początku układu współrzędnych.. A o to kolejny przykład.Przekształcanie wykresu przez symetrię względem osi układu współrzędnych Kartkówka 4.11 - Przekształcanie wykresu przez symetrię względem osi układu współrzędnych 4 MBPrzekształcenia wykresu przez symetrię względem osi układu współrzędnych.Na rysunku obok przedstawiono wykres funkcji y = f(x).Naszkicuj wykres funkcji g(x) .Przesuwanie wykresu wzdłuż osi oraz przekształcanie wykresu przez symetrię względem osi układu współrzędnych - GeoGebra..

Przekształcanie punktów, figur i wykresów funkcji względem obu osi w układzie współrzędnych.

Wykres funkcji \(y=- rac{1}{3}x+1\) to prosta przechodząca przez punkty (0, 1) i (-3, 2).. Na poniższym rysunku znajdują się wykresy funkcji f, g i h, takie, że: wykres funkcji g otrzymujemy przez odbicie symetryczne względem osi O X wykresu funkcji f, zatem g (x) = − f (x),Przekształcenia wykresu funkcji względem osi układu współrzędnych About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new featuresMatematyka - Symetria funkcji względem osi układu współrzędnych - YouTube.. Zadania do zrobienia.. Weźmy jako przykład funkcję , która wygląda następująco: Rys.1.. otrzymujemy , przesuwając wykres funkcji.Przekształcanie wykresu przez symetrię względem osi układu współrzędnych Andzia O: zaczynając od wykresu funkcji f(x)=2|x| naszkicuj wykres funkcji y=f(−x+2)−2 i napisz jej wzór.. Ustalmy.. Strona główna‎ > ‎ Symetria osiowa względem osi OX.. Wartości o jakie przesuwamy wykres w każdym z tych dwóch kierunków, najłatwiej jest zapisywać w postaci wektora przesunięcia: Jeżeli chcemy przesunąć wykres w lewo, albo w dół, to na współrzędnych wektora podamy liczby ujemne, np.:Symetria względem początku układu współrzędnych..

Przekształcanie punktów, figur i wykresów funkcji względem punktu (0,0) w układzie współrzędnych.

Rysowanie wykresu funkcji.Translacja punktów, figur i wykresów funkcji w układzie współrzędnych.. Omówienie wykresów funkcji y=|f (x)| oraz y=f (|x|).Przekształcanie wykresu przez symetrię względem osi układu współrzędnych - kartkówka (poziom trudniejszy) Przekształcanie wykresu przez symetrię względem osi układu współrzędnych - kartkówka (poziom łatwiejszy)Wykres funkcji y=-f(-x) powstaje w wyniku przekształcenia wykresu funkcji y=f(x) przez symetrię środkową względem początku układu współrzędnych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt