3 uzupełnij zdania czasownikami z ćwiczenia 1 w czasie past simple last week

Pobierz

Do tego dodajemy słówko wyrażające zaprzeczenie, czyli not.. Zdania przeczące.. ćwiczenia.. Zdania twierdząceDodaj nowy 1.. Budowa zdania w czasie Past Simple zależy od tego jaki stosujemy czasownik.. Dobra wiadomość: Operator jest identyczny we wszystkich osobach :) Pytanie tworzymy wstawiając did przed podmiot zdania a czasownik.. wraca do pierwszej formy!5 Tom has broken / broke his leg last week.. Wyślij.. Opis gramatyki: Past Simple - zastosowanie.. Ćwiczenie 3 Ułóż pytania do pogrubionej części zdania.. 5.Budowa czasu Past Simple prezentuje się następująco: Podmiot + czasownik w II formie + reszta zdania John bought a car yesterday.. was / were Test.W czasie Past Simple do konstrukcji zaprzeczenia również będziemy potrzebować czasownika posiłkowego did.. Klasa 6 Angielski Czasowniki nieregularne English Class A2 Past Simple.. - David był chory kiedy go widziałem.Opis czasu Czas Past Simple opisuje przeszłe zdarzenia dokonane i nie ma związku z chwilą obecną.. Schemat tworzenia zdań przeczących w czasie Past Simple z czasownikiem "TO BE" (forma pełna) at school yesterday.. Ja nie byłem wczoraj w szkole.. poziom ćwiczenia: elementary.. Podmiot (I) + was/were + not + reszta zdania (there .Czasownik do - w czasie Past Simple Przypominamy - czasownik do w czasie przeszłym przyjmuje formę did dla wszystkich osób.. Ty nie byłeś wczoraj w szkole.Uzupełnij zdania odpowiednimi czasownikami w czasie przeszłym, wybierz spośród podanych: arrive, have, go, eat, write, watch a) My sister.three letters yesterday..

3 Uzupełnij zdania 1-6 czasownikami w czasie present simple lub present.

Tworząc w Past Simple zdania przeczące, do jego konstrukcji należy dołączyć wyraz ,,not" i zawrzeć go tuż po czasowniku ,,was/were" (was not, were not) lub ,,did" (did not), jeśli zdanie zawiera inne czasowniki.. - John kupił wczoraj samochód.. Wyślij.CZAS PAST SIMPLE I .. Ćwiczenia Past Simple z budowania pytań i krótkich odpowiedzi w Past Simple warto poprzedzić przypomnieniem, że robimy to za pomocą operatora did, a czasownik przyjmuje formę podstawową.. III.Typowe wyrażenia czasowe dla czasu past continuous to yesterday at 8 am (wczoraj o ósmej rano), then (wtedy), at that time (w tamtym momencie), this time last week (o tej porze w zeszły weekend) itp. Uzupełnij zdania odpowiednim czasownikiem w czasie .PAST SIMPLE 1.. Ćwiczenie 3 Uzupełnij poniższe zdania czasownikiem do w poprawnej formie czasu Past Simple.. Ona tego nie zrobiła.Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika w czasie Present Perfect lub Past Simple.. Osoba + did + not + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania She did not do it.. d) My brother.TV yesterday.2.Połącz przykłady zdań w czasie Future Simple z ich najczęstszym użyciem..

Uzupełnij zdania wyrazami z ćwiczenia 2a my head hurts.

1- He didn't go to Paris .I.Uzupełnij zdania czasownikami w czasie Past Simple.. Inne ćwiczenia do wydruku znajdziesz na stronie angielek.pl.. Zdania z czasownikiem to be.. W tym czasie także pojawia się pomocniczy operator, za pomocą którego tworzymy pytania i przeczenia - tym razem jest to słówko did.. - Sally udała się do Disneylandu w ubiegłym roku.. Dopasuj odpowiedni czasownik z ramki.. Junior .pytania i przeczenia.. zastosowanie.. W przypadku was i were stosujemy inwersję!. Uzupełnij zdania czasownikami z nawiasów w czasie PAST PERFECT lub PAST SIMPLE: *pomyśl, co wydarzyło się najpierw a co potem.. 1 By the time they _____(arrive) at the cinema, the film _____(already/start).W przeczeniach możemy stosować formę pełną "WAS NOT", "WERE NOT", a także formę skróconą "WASN'T" oraz "WEREN'T"..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt