Porównanie właściwości alkanów alkenów i alkinów

Pobierz

Cel: Pokazanie różnic i podobieostw węglowodorów nasyconych i nienasyconych.. Szereg homologiczny alkinów.. Rozwiń (3) 131.. Praca alkohole - w serwisie Pracuj.pl↑ Tutaj znajdziesz atrakcyjne oferty pracy w Twoim mieście↑ Nie wahaj się i zaaplikuj na najbardziej interesującą Oferujemy Ci: Pracę u lidera rynku, producenta znanych i lubianych alkoholi Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę Pracę ze znanymi .Proszę w zeszycie przedmiotowym wpisać temat lekcji: Tematy powiązane z tym rozdziałem: Charakterystyka alkanów; Właściwości chemiczne alkenów na przykładzie etenu; Właściwości chemiczne alkinów na przykładzie etynu; Pochodne węglowodorów.. Obecność wiązania potrójnego w cząsteczce alkinów przyczynia się do tego, że związki te łatwo ulegają reakcjom (polimeryzacji i przyłączania).Temat : Porównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów.. W szkole głównie uczymy się 10 kolejnych alkanów: metan, etan, propan, butan, pentan, heksan, heptan, oktan, nonan, dekan.Karta pracy "Porównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów" 110 kB.. Zapoznaj się z materiałem lekcji zawartym w podręczniku str. 131- 132 Obejrzyj materiał z e-podręcznikaPorównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów 10.. Określ czynnik decydujący o produktach reakcji spalania węglowodorów.. Dział V "Pochodne węglowodorów" 1..

Porównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów.

Jaki maja wzór ogólny?. Zmieniają się wraz ze wzrostem liczby atomów węgla w łańcuchu.. Zapisz nazwy produktów.. Nazwy alkinów tworzymy zmieniając końcówkę -an alkanów na -yn (lub -in)np. propyn to alkin o trzech atomach węgla w cząsteczce, a jego nazwa utworzona jest od propanu.. Należą do nich pierwiastki węgla i wodoru.. Typ materiału: Lekcja z EpodręcznikaTemat: Porównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów.. Podręcznik "Chemia Nowej Ery" str.131-132.. Jak utworzyé nazwe weglowodoru?. a) _____ nazwa produktu b) _____ nazwa produktu c) C 3 H 6 + Cl 2 .To jest taka grupa związków, które są z jednej "rodziny", mają podobne właściwości i budowę, a różnią się tylko liczbą węgli i wodorów (w przypadku alkanów).. Seria:Właściwości fizyczne alkenów oraz alkinów są podobne do właściwości fizycznych alkanów.. Temperatury wrzenia i topnienia umieszczone są w tabelach powyżej.30.. Alkeny i alkiny są reaktywne chemicznie, palne, ulegają reakcjom addycji.. Wymień naturalne źródła węglowodorów.. nazwy alkinów również wywodzą się od alkanów, w tym przypadku końcówka -an zostaje zmieniona na -in albo -yn.. Poznam właściwości fizyczne i chemiczne węglowodorów nienasyconych.. Hybrydyzacja atomów węgla związanych potrójnie jest typu sp..

Etyn-właściwości i zastosowanie.

Podobieñstwa i róŽnice Jaki charakterystyczny rodzaj wiqzania wystepuje mi9dzy atomami wegla?. Zdjęcia rozwiązań wysyłamy drogą mailową do 30 marca 2020r.. Ponieważ cząsteczki alkenów są niepolarne, węglowodory te nie rozpuszczają się w wodzie ani w rozpuszczalnikach polarnych.Temat: Porównanie właściwości i zastosowań alkanów, alkenów i alkinów.. Opublikowano: 03 grudzień 2020.. Budowa fragmentu —C≡C— jest liniowa.Scenariusz "Porównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów" − karta pracy 85 kB.. Alkiny są bardziej reaktywne od alkenów.Temat: Porównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów.. Porównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów.. Metanol i etanol-alkohole .W tym tygodniu realizujemy tematy: (podręcznik str. 131-136) T: Porównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Porównanie właściwości alkanów alkenów i alkinów karta pracy!. Właściwości alkenów i alkinów - nierozpuszczalne w wodzie - stan skupienia, lotność i temperatura zmieniają się wraz z wydłużeniem się łańcucha węglowego - łatwo palne - ulegają reakcji spalania całkowitego i niecałkowitego - są reaktywne chemicznie i ulegają reakcją przyłączeniaWłaściwości fizyczne mają podobne do odpowiednich alkanów i alkenów (pierwsze człony szeregu homologicznego — gazy, do ok. 18 atomów węgla w cząsteczce — ciecze)..

Opisz właściwości chemiczne węglowodorów.

Pod tematem zapisać rozwiązania zadań.. Szereg homologiczny alkoholi.. Na stronie wpisz kod: C8QR9A - obejrzyj animację i przypomnij sobie naa) alkinów b) alkenów c) alkanów 27) CaC2 jest substratem w reakcji: a) powstawania etylenu b) powstawania acetylenu c) polimeryzacji 28) podobieństwo alkanów, alkenów i alkinów a) mają takie same nazwy b) mają taką samą liczbę wiązań c) wszystkie ulegają reakcji spalania całkowitego 29) które z wodorotlenków po dodaniu wody .Ogólny wzór alkenów, alkinów, alkanów obejmuje tylko dwa typy atomów.. Pierwsze człony szeregu homologicznego C 2 - C4 są gazami, C5 - C10 cieczami, a wyższe ciałami stałymi.. Cele lekcji: uczeń omawia różnice i podobieństwa we właściwościach węglowodorów nasyconych i nienasyconych; odróżnia węglowodory nasycone od węglowodorów nienasyconych.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Seria:Właściwości FIZYCZNE alkanów - wraz z długością łańcucha gęstość alkanów wzrasta - alkany są nierozpuszczalne w wodzie, ale rozpuszczalne w rozpuszczalnikach horganicznych - C1-4: gazy; C5-15: ciecze; C15+ ciała stałe - lżejsze od powietrza - im większa temperatura tym łatwość zapłonu maleje - wraz ze wzrostem łańcucha węglowodorów lotność alkanów spada Właściwości CHEMICZNE alkanów - wszystkie alkany ulegają spalaniu: całkowitego, niecałkowitego .Porównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów..

nie rozpuszczają się w wodziePorównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów 1.

W jakim stanie skupienia wystppujq w warunkachchemia nowej ery podrĘcznik do chemii dla klasy Ósmej szkoŁy podstawowej 8Temat 4.. Eten-otrzymywanie i właściwości.. Liczba atomów węgla we wszystkich trzech klasach jest taka sama, różnica jest obserwowana tylko w liczbie wodoru, która może się oddzielić lub połączyć.Podobnie jak w alkanach właściwości fizyczne alkenów zależą od liczby atomów węgla w cząsteczce.. Porównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów.nazwy alkenów są utworzone analogicznie jak dla alkanów, z ta różnicą, że następuje zmiana się końcówki -an na -en.. Powtórzenie wiadomości o węglowodorach - rozwiązywanie zadań .. Czytam i interpretuję Własności fizyczne.. Szereg homologiczny alkoholiWłaściwości fizyczne alkenów i alkinów podobne są do właściwości odpowiednich alkanów.. daje naj.Pobierz jpg.. Rekcja charakterystyczna pozwalająca odróżnid węglowodory nasycone od nienasyconych.. Zapoznaj się z lekcją z Epodręcznika i poznaj alkeny i alkiny.. Uzupełnij równania reakcji chemicznych, wpisując brakujące wzory (sumaryczne lub strukturalne) substancji.. Materiały do zajeć: 9.. Author: kozmo barskel Created Date: 5/6/2020 12:02:19 AM .Porównanie właściwości alkanów.. Dowiem się, czym różnią się od alkanów i jakim reakcjom chemicznym ulegają.. Zależności od liczby atomów węgla w cząsteczce są to gazy, ciecze lub ciała stałe.. T: Powtórzenie wiadomości z działu: związki węgla z wodorem.Wyjaśnij zasady tworzenia nazw alkenów i alkinów na podstawie nazw alkanów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt