Jakie dokumenty o przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego

Pobierz

Należy stawić się przed komisją.. Na okres od 30.08.2017 do 12.09.2017 lekarz prowadzący jej leczenie obiecał .. Wywiad nie będzie konieczny, jeśli niezdolność do pracy powstała po okresie ubezpieczenia, a osoba składa wniosek o przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego lub prowadzi .Jak złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne.. Komplet dokumentów wraz z wnioskiem na druku ZUS ZNp-7 .Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne - dokument dostępny w formie formularzu ZNp-7, Wywiad zawodowy z miejsca pracy - dokument w formie formularzu OL-10.. Z powodu braku poprawy stanu zdrowia 14 maja złożyłam w ZUS-ie wniosek o przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego.Złożyła już dokumenty na przedłużenie świadczenia.. Komisja lekarska orzekła jednak,że jestem zdrowa.. Pragnę nadto zwrócić uwagę na treść art. 53 § 5 K.p., zgodnie z którym pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić .zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza leczącego na druku ZUS OL-9, wywiad zawodowy z miejsca pracy na druku ZUS OL-10.. Nie można cofnąć przyznanego świadczenia.wniosek o świadczenie rehabilitacyjne (formularz ZNp-7), wywiad zawodowy z miejsca pracy (formularz OL-10) - nie będzie wymagany, w przypadku gdy niezdolność osoby do pracy powstała po okresie ubezpieczenia, wtedy składa się wniosek o przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego lub prowadzenie działalności pozarolniczej.Od sierpnia 2014 do końca stycznia 2015 przebywałam na zasiłku chorobowym (182 dni)..

Jakie dokumenty będą potrzebne?

11 poziom zaufania.. Jeżeli ubezpieczony po tym okresie będzie wymagał dalszego leczenia lub rehabilitacji, może ubiegać się o przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego do wykorzystania pełnych 12 miesięcy.Witam.. Przedłużeniu o trzy miesiące ulega także ważność orzeczeń, które wygasły przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, czyli przed 14 marca 2020 roku.W celu uzyskania renty chory musi złożyć do ZUS wniosek o przyznanie świadczenia wraz z niezbędnymi dokumentami.. W decyzji ZUS.Pytanie: Czy mogę wnioskować do ZUS-u o przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego o kolejne 6 miesięcy (łącznie można do 12 miesięcy)?. Chory ubiegający się o rentę powinien złożyć ponadto: dokument stwierdzający datę urodzenia,Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne - jakie dokumenty?. Czy znów komplet dokumen.Znalazłem tam informację, że potrzebuję druków N7, N9 i N10.. Czy znów trzeba składać wniosek Np-7?. Pobierz wniosek o świadczenie rehabilitacyjne >>> Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne składa się nie później niż 6 tygodni przed zakończeniem przed wyczerpaniem zasiłku chorobowego (182 lub 270 dni).Świadczenie rehabilitacyjne wypłaca albo płatnik składek (najczęściej pracodawca) lub bezpośrednio ZUS.. Po tym okresie przyznano mi zasiłek rehabilitacyjny na okres 4 miesięcy - to jest od 1 lutego 2015 do 31 maja 2015..

O tym, czy jest potrzeba przedłużenia świadczenia rehabilitacyjnego orzekać będzie lekarz orzecznik ZUS.

Ubiegając się o nie musimy skompletować stosowne dokumenty.Orzeczenia te będą ważne jeszcze trzy miesiące, jednak nie dłużej niż do końca 12-miesięcznego okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.. Jerzy Kaczmarek Lekarz medycyny pracy , Gdynia.. Musiałam prywatnie płacić za ortopedę, zapłacić 100% .Lekarz orzecznik ZUS przyznając świadczenie rehabilitacyjne, może orzec uprawnienia do świadczenia na okres krótszy niż 12 miesięcy.. Jak składałem pierwsy wniosek o świadczenie rehabilitacyjne, to dostarczyłem wszystkie te druki.. Jeżeli jednak stan zdrowia nadal nie pozwala na powrót do pracy, pracownik może ubiegać się o przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego aż do wykorzystania 12 miesięcy.Przerwy w siedzeniu na pewno posłużą naszemu kręgosłupowi.. Świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest na wniosek ubezpieczonego (ZUS Np-7) złożony w oddziale ZUS właściwym według miejsca zamieszkania.. Jeśli tak to czy podstawa wypłaty pozostanie taka sama i jakie dokumenty składam - druk n-9 który wypisuje lekarz wiadomo będę miała natomiast dokumenty które wystawia pracodawca już nie.Jakich dokumentów potrzebujemy od Ciebie do ustalenia kapitału początkowego; ..

Sądzę, że chodzi o przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli był składany wniosek w tej sprawie.

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne Aktualizacja formularza: 7 lutego 2022 r. .Jakie dokumenty się składa o przedłużenie świadczenia ?. Jeśli po wyczerpaniu okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego osoba nadal jest niezdolna do pracy, może wystąpić do ZUS .. Składasz wniosek, który otrzymasz z ZUS i dokumenty od lekarza, że nadal jesteś chora.. W tym drugim przypadku, oprócz wniosku i wyżej wymienionych dokumentów, powinieneś złożyć: zaświadczenie Z3 — jeśli jesteś pracownikiem zaświadczenie Z3-b — gdy prowadzisz działalność pozarolniczą lub jesteś duchownymZUS wyda decyzję w przypadku wydłużenia orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej ZUS, które zostało wystawione w celu ustalenia prawa do świadczenia rehabilitacyjnego.. Kiedy po okresie pobierania zasiłku chorobowego nadal będziemy niezdolni do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie przez nas zdolności do pracy, możemy ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne.. Pól roku byłam na świadczeniu rehabilitacyjnym.. Zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia +dokumentacja medyczna na pewno, ale co więcej?. Konkludując, warto pamiętać, że przedsiębiorca może starać się o świadczenie rehabilitacyjne, jeśli wyczerpany został okres pobierania zasiłku chorobowego, nadal nie odzyskał zdolności do pracy, rokowania co do poprawy zdrowia i powrotu do pracy są korzystne..

... Przy zakupie ortezy okazało się, że do czasu otrzymania przedłużenia świadczenia rehabilitacyjnego nie jestem ubezpieczona.

Dla mnie jest do decyzja nie do zaakceptowania.Dokumenty do świadczenia rehabilitacyjnego Aby otrzymać świadczenie rehabilitacyjne, należy złożyć wniosek do ZUS na druku ZNp-7.. W celu ustalenia prawa do świadczenia rehabilitacyjnego na dalszy okres należy przygotować aktualne zaświadczenie OL-9 o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego oraz dokumentację medyczną, świadczącą o niezdolności do pracy.zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz OL-9 ), które wypełnił Twój lekarz, wywiad zawodowy z miejsca pracy (formularz OL-10) - nie jest konieczny, jeśli Twoja niezdolność do pracy powstała po okresie ubezpieczenia, składasz wniosek o przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego lub prowadzisz działalność pozarolniczą.Szybka reakcja osoby uprawnionej do świadczeń W sytuacji opisanej przez Panią należy jak najszybciej złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego na dalszy okres, zwłaszcza w kontekście planowanego zabiegu, przedkładając bieżącą dokumentację lekarską.Wypłata świadczenia rehabilitacyjnego przez: Hectorimus | 2019.12.10 12:24:51 Witam, po zakończeniu zasiłku chorobowego złożyłem stosowne dokumenty i udałem się na wizytę u orzecznika dnia 27 listopada br. Okres zasiłku skończył się 13 października br., orzeczono (.). czytaj dalej»Witam :)Chciałem zapytać jakie dokumenty należy złożyć w przypadku ubiegania się o przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego na kolejne 6 mies.. Dokument ten nie jest wymagany, jeśli wniosek składa ubezpieczony będący osobą prowadzącą pozarolniczą działalność,zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz OL-9) wywiad zawodowy z miejsca pracy (formularz OL-10) - nie jest konieczny, jeśli Twoja niezdolność do pracy powstała po okresie ubezpieczenia, składasz wniosek o przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego lub prowadzisz działalność pozarolniczą.Podsumowanie.. Tematy: świadczenie rehabilitacyjne, przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego, 182 dni chorobowego, rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron Wniosek ZUS N-9Niezbędnym dokumentem do przedłużenia świadczenia rehabilitacyjnego jest druk ZUS Np.-7..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt