3 na podstawie poniższej mapy wykonaj polecenia 0-2 p

Pobierz

a) Wybierz nazwy regionów geograficznych o największym udziale zasiewów pszenicy w ogólnej powierzchni upraw.. 0-2 p. a) Podkreśl nazwy regionów geograficznych największym udziale zasiewów pszenicy w ogólnej powierzchni upraw.0-2 p.. Na podstawie poniższej mapy wykonaj polecenia.. 0-2 p. a) Podkreśl nazwy regionów geograficznych o największym udziale zasiewów pszenicy w ogólnej powierzchni upraw.. 0-6 p. a) Podkreśl nazwy regionów geograficznych o największym udziale zasiewów pszenicy w ogólnej powierzchni upraw (4 regiony).. a) Podaj .Na podstawie piramidy płci i wieku ludności Polski w 2009 r. wykonaj polecenia.. Indywidualne gospodarstwa rolne stanowią 99,8% wszystkich gospodarstw w Polsce.. Nizina Podlaska, Nizina Śląska, Nizina Mazowiecka, Pojezierze Pomorskie, Wyżyna Lubelska, Żuławy Wiślane, Nizina Szczecińska3.. Roczna suma opadów atmosferycznych w Polsce zapewnia niezbędną ilość wody do uprawy roli.. Na podstawie poniższej mapy wykonaj polecenia.. Nizina Podlaska, Nizina Śląska, Nizina Mazowiecka, Pojezierze Pomorskie, Wyżyna Lubelska, Żuławy Wiślane, Nizina Szczecińska3.. 0-4 p. a) Zaznacz i podpisz odpowiednią literą punktyNa podstawie mapy wykonaj polecenia.. a) Rozpoznaj województwa oznaczone na mapie cyframi 1 i 2. Podaj ich nazwy oraz nazwy ich stolic.. W Polsce dominują gleby średniej i słabej jakości..

Na podstawie poniższej mapy wykonaj polecenia.

Na podstawie poniższej mapy wykonaj polecenia.. a) Podaj, ilu chłopców znajduje się w przedziale wiekowym 5-9 lat.. Na podstawie danych statystycznych zawartych w tabeli uzupełnij zdania właściwymi informacjami.. działalności wód płynących pod lądolodem.. Karpaty, Nizina Śląska, Kotlina Sandomierska, Pojezierze Mazurskie, Wyżyna Kielecka, Nizina Mazowiecka, Pojezierze Wielkopolskie3.. a) Podkreśl nazwy regionów geograficznych o największym udziale zasiewów pszenicy w ogólnej powierzchni upraw.. …………………………………………………………………… b) Wpisz cyfry, którymi zaznaczono na piramidzie niże demograficzne.. a) Podaj, ilu chłopców znajduje się w przedziale wiekowym 5-9 lat.. Nizina Podlaska, Nizina Śląska, Nizina Mazowiecka, Pojezierze Pomorskie, Wyżyna Lubelska, Żuławy Wiślane, Nizina Szczecińska3 Na podstawie poniższej mapy wykonaj polecenia.. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 40 punktów.. A) Odczytaj z mapy wyskość względną punktu A.. Wpisz w odpowiednie miejscaJezioro tego typu utworzyło się w wyniku .. Rodzaj u: prawy: Wielkość zbiorów (w mln t) 1970.. 0-2 p a) Podkreśl nazwy regionów geograficznych o największym udziale zasiewów pszenicy w ogólnej powierzchni upraw.. Na podstawie poniższej mapy wykonaj polecenia0-2 p. a) Podaj nazwy gleb, których zasięg występowania zaznaczono literami A i B. ..

1.Na podstawie poniższej mapy wykonaj polecenia.

Zbiory pszenicy były największe w _____ roku.. W naszym kraju okres wegetacyjny najdłużej trwa na Pojezierzu Suwalskim.. a) Podaj nazwę typu morza przedstawionego na ilustracji.. Nizina Podlaska, Nizina Śląska, Nizina Mazowiecka, Pojezierze Pomorskie, Wyżyna Lubelska, Żuławy Wiślane, Nizina Szczecińska b) Podaj przyczynę dużego udziału zasiewów pszenicy0-2 p.. Na podstawie poniższej mapy wykonaj polecenia.. Na podstawie poniższej mapy wykonaj polecenia.. 0- 2 p.Poniższy test składa się z 13 zadań.. mAPY W ZAŁĄCZNIKU !. 0-2 p. a) Podkreśl nazwy regionów geograficznych o największym udziale ziemniaków w ogólnej powierzchni upraw.. 0-2 p. a) Podkreśl nazwy regionów geograficznych o największym udziale ziemniaków w ogólnej powierzchni upraw.. Wykonaj polecenia 0-2p a) Podaj nazwy portów zaznaczonych literami A i .. Uprawie roli sprzyjają tereny pagórkowate o stromych stokach.. 0-2 p. a) Podkreśl nazwy regionów geograficznych o największym udziale zasiewów pszenicy w ogólnej powierzchni upraw.. Na podstawie poniższej mapy wykonaj polecenia.. P F zawierające 3.. Korzystając z mapy konturowej zamieszczonej poniżej, wykonaj polecenia.. Na podstawie mapy batymetrycznej wykonaj polecenia..

Na podstawie poniższej ilustracji wykonaj polecenia.

Rodzaj uprawy buraki cukrowe Wielkość zbiorów (w mln t) 2015 12,7 10,1 16,7 13,1 9,3 pszenica 4,63.. Nizina Podlaska, Nizina Śląska, Nizina Mazowiecka, Pojezierze Pomorskie, Wyżyna Lubelska, Żuławy Wiślane, Nizina Szczecińska3.. Na podstawie poniższej mapy wykonaj polecenia.. 0-2 p. a) Podkreśl nazwy regionów geograficznych o największym udziale zasiewów pszenicy w ogólnej powierzchni upraw.. ……………………………………………………………………… c) Wymień przyczynę wcięcia zaznaczonego na piramidzie cyfrą 3.3.. Na podstawie poniższej mapy wykonaj polecenia.. Województwo Wartość BIZ [mln EUR] dolnośląskie 1001 kujawsko-pomorskie 233 lubelskie 133 lubuskie 250 łódzkie 370 .. Na poniższej mapie zaznaczono numerami (1-6) wybrane euroregiony.. a) Podkreśl nazwy regionów geograficznych o największym udziale zasiewów pszenicy w ogólnej powierzchni upraw.. 2011-12-17 13:27:49; Na podstawie .3. a) Podaj nazwy prądów morskich oznaczonych na mapie cyframi 1-4.. Na podstawie mapy konturowej z zadania 2. wykonaj polecenia.. Uprawie roli sprzyjają tereny pagórkowate o stromych stokach.. ……………………………………………………………………… c) Wymień przyczynę wcięcia zaznaczonego na piramidzie cyfrą 3.3.. Nizina Podlaska, Nizina Śląska, Nizina Mazowiecka, Pojezierze Pomorskie, Wyżyna Lubelska, Żuławy Wiślane, Nizina Szczecińska b) Podaj przyczynę dużego udziału zasiewów pszenicyWykonaj polecenia na podstawie zamieszczonej mapy..

Mar 4, 20213 Na podstawie poniższej mapy wykonaj polecenia.

· ………………………….………………………………Na podstawie poniższej mapy wykonaj polecenia.. 0-2 p. a) Podkreśl nazwy regionów geograficznychP F 3. c) Podaj nazwę województwa, z którym województwo łódzkie graniczy od wschodu.. 0-2 p. Szczecin oznań Gdańsk ydgoszcz Łódź rocław ublin aa Katowice Kraków 19° 23° 15° 54° 50° 50° 54° 15° 19° 0 100 km 23° Udział ziemniaków w ogólnej powierzchni upraw: % 14,0-30,4 5,0-6,9 7,0-9,5 9,6-13,9 3,5-4,9 1,2-3,4 trzoda chlewna bydło owce konie [mln .Na podstawie piramidy płci i wieku ludności Polski w 2009 r. wykonaj polecenia.. Ponad połowa gospodarstw rolnych ma powierzchnię większą niż 15 ha.. Podaj nazwy regionów geograficznych o największym udziale zasiewów pszenicy w ogólnej powierzchni upraw.. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.. Ponad połowa gospodarstw rolnych ma powierzchnię większą niż 15 ha.. Na podstawie wykresu przedstawiającego strukturę produkcji przemysłowej Polski w 2015 roku zaznacz zdanie .Na podstawie poniższej mapy wykonaj polecenia.. 1980.Na podstawie mapy i własnej wiedzy wykonaj .. wykonaj polecenia.. A - _____ C - _____ b) Zaznacz podpunkt, w którym wymieniono grupy towarów .3. a) Zapisz nazwy dwóch regionów w Polsce o korzystnych i bardzo korzystnych warunkach przyrodniczych do rozwoju rolnictwa.. …………………………………………………………………… b) Wpisz cyfry, którymi zaznaczono na piramidzie niże demograficzne.. (PROSZĘ WYDŁUMACZYĆ JAK TO ZROBILIŚCIE :( ) 2018-10-19 14:26:56; NA PODSTAWIE ATLASU GEOGRAFICZNEGO WYKONAJ NASTĘPUJĄCE POLECENIA 2011-12-08 20:58:45; Na podstawie tesktu wykonaj poniższe polecenia.. Podkreśl nazwy prądów zimnych.. Na podstawie poniższej mapy wykonaj polecenia.. Roczna suma opadów atmosferycznych w Polsce zapewnia niezbędną ilość wody do uprawy roli.. Na podstawie danych statystycznych zawartych w tabeli uzupełnij zdania właściwymi informacjami.. Na podstawie poniższej mapy wykonaj polecenia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt