Funkcja liniowa rozszerzenie powtórzenie

Pobierz

Lekcja 1.2.. Dziś na lekcji powi.W filmie pokazuję przykładowe metody rozwiązań wybranych zadań z rozdziału FUNKCJA LINIOWA (poziom rozszerzony).Zadania pochodzą z:"Matematyka.. funkcja liniowa, postać ogólna i iloczynowa .Zadania z działu FUNKCJA LINIOWA: 1_2LO_zadania_funkcja_liniowa.pdf.. (1 pkt)Zestaw A. Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda.. Oblicz pole figury ograniczonej wykresem tej funkcji i osiami ukladu wspólrzçdnych.. Wykres funkcji liniowej 3.. (1 pkt) Funkcja liniowa jest rosnąca i ma dodatnie miejsce zerowe.. Interpretacja geometryczna układu równa ń .. Szkicowanie wykresu funkcji 3 4.4 17.. 0.a) Określ dziedzinę funkcji.. Strona 5 z 30 II.Funkcja: liniowa, kwadratowa, wielomianowa, wymierna.. Potęga o wykładniku rzeczywistym - powtórzenie; Funkcja wykładnicza i jej własności .. powtórzenie wiadomości; Funkcja logarytmiczna i jej własności; .. ciąg arytmetyczny a funkcja liniowa.. Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda.. b) Naszkicuj wykres tej funkcji.. gdzie: - to współczynnik kierunkowy prostej.. MATeMAtyka - zakres rozszerzony strona 2 8.. Proporcjonalność prosta.. Karta pracy dla ucznia - powtórzenie wiadomości o funkcji liniowej.. b) Oblicz miejsce zerowe funkcji oraz współrzędne punktu, w którym wykres przecina oś OY.. Wykres i miejsce zerowe funkcji liniowej; Znaczenie współczynnika kierunkowego we wzorze funkcji liniowej; ..

Funkcja liniowa 1.

Materiały pomocnicze: Definicja funkcji liniowej.. Wyrażenia wymierne.. Zastosowanie wiadomości o funkcji liniowej w zadaniach z .. Wykres funkcji liniowej.. (2 pkt) Dane są punkty oraz .. Funkcja liniowa.. Powtórzenie wiadomo ści 2 18.. Stąd wynika, że A. i B. i C. i D. i Rozwiązanie wideo Obejrzyj na Youtubie Matura podstawowa Zadanie 6.. Zadanie 1.. Liczby x 1 x 2 (x 1 z x 2) są pierwiastkami równania kwadratowego x2 2mx m 0.. Dana jest funkcja f(x)=(1+m2)x−5.. Miejsce zerowe funkcji liniowej.. 23 min.Zakres rozszerzony.. Wtedy A. m=3 B. m=1 C. m=−2 D. m=−4 Zadanie 2.. Dana jest funkcja o wzorze f(x) = x 2b ax 1FUNKCJE WYMIERNE.. klustyk99_33311.. Zastosowanie wiadomości o funkcji liniowej w zadaniach z życia codziennego .. Wyznacz równanie prostej .. (5 pkt) Źródło: CKE 2007 (PR), zad.. Znaczenie współczynnika we wzorze funkcji liniowej.Preview this quiz on Quizizz.. 1_2LO_zadania_funkcja_liniowa_odp.pdf.. Rozwiązaniem równania 3(2x+1)+4x=12 jest liczba:Uczniowie opracowują FAQ (minimum 3 pytania i odpowiedzi prezentujące przykład i rozwiązanie) do tematu lekcji ("Wykres funkcji liniowej").. Oblicz współczynnik m jeżeli wiadomo, że x=1 jest miejscem zerowym funkcji f(x).Rozwiązanie: a) wykonaj wykres funkcji liniowej y = 2x - 3 w zbiorze liczb rzeczywistych, b) odczytaj z wykresu miejsce zerowe funkcji y = 2x - 3 c) sprawdź na podstawie obliczeń, czy dobrze podałeś współrzędne miejsca zerowego funkcji - wykorzystamy tu warunek Y = 0; d) podaj współrzędne punktów przecięcia wykresu z osiami X i YZakres rozszerzony..

Funkcja liniowa.

c) Podaj współrzędne wektora, o jaki należy przesunąd wykres funkcji y = x 3, aby otrzymad wykres funkcji f. d) Oblicz, dla jakiego argumentu wartośd funkcji wynosi 5.. Funkcja liniowa.. 6.Zbiorem wartości funkcji liniowej jest zbiór liczb rzeczywistych lub zbiór w przypadku funkcji stałej (gdzie jest pewną liczbą należącą do zbioru liczb rzeczywistych).. JĘZYK MATEMATYKI, ZBIORY I PRZEDZIAŁY 0/10.. Plik DOC o rozmiarze 63.50 KB w języku polskim.. Sposoby opisu funkcji 1 4.1 2.. Kontynuujemy dział "Funkcje liniowe" temat "Powtórzenie i utrwalenie wiadomości" 1.. (5 pkt) Dana jest funkcjaf x x x 12 dla x R. a) Wyznacz zbiór warto ci funkcji f dla x f ,2 .. Proporcjonalność odwrotna.. Poniżej jest teoria z działu "Funkcja liniowa" oraz zestaw zadań, które obowiązują.. c) Podaj jej miejsca zerowe.Funkcja liniowa, a układ równań Na pewno pamiętasz układ równań oznaczony, nieoznaczony (tożsamościowy) i sprzeczny.. Funkcja jest liniowa, gdy jej wzór zawiera argument (w tym przypadku ) wyłącznie w pierwszej potędze.. Wykres funkcji liniowej 1 4.5, 4.6, 4.7 .. Wzór funkcji liniowej często równoważnie zapisuje się w ten sposób: Wykresem funkcji liniowej jest linia prosta.. 5.Równoległość i prostopadłość wykresów funkcji liniowych o współczynnikach kierunkowych różnych od zera..

Funkcja liniowa poniedziałek, 25 września 2017 1.

Proporcjonalność prosta; Funkcja liniowa.. Funkcja liniowa jest rosnąca jeżeli .Funkcja liniowa i jej własności - powtórzenie.. Definicja funkcji liniowej.. Wyznacz wspólczynnik b, ježeli: a) miejscem zerowym funkcji f (x) 3c + b jest 2, b) wykres funkcji f (x) — + b przechodzi przez punkt (1, 2).. Aplikacje dostępne w.. Wydanie I .. Znaczenie współczynników we wzorze funkcji liniowej 5.. Narysuj wykres funkcji g określonej wzorem: 2 2 2 g(m) x1 x. Rozw: g( ) 4 2 2m, m f 0 1; f [MR / 6pkt] 2.Matura podstawowa Zadanie 5.. Zbiór zadań d.Funkcja liniowa - poziom rozszerzony Zadanie 1.. Zadania powtórzeniowe 1. Podaj argumenty, dla których funkcja f przyjmuje wartoéci nieujemne.. Własności funkcji liniowej 4.. Hiperbola - wykres funkcji a/x.. Funkcja wykładnicza - jej wykres i własności .. Równoległość i prostopadłość wykresów funkcji liniowych o współczynnikach kierunkowych różnych od zera 6.. Przesunięcie wykresu funkcji wzdłuż osi OY.. We wtorek 21 kwietnia 2020r.. Zadania maturalne - poziom rozszerzony.. SPRAWDZIAN -w godzinach od 800do 2259będzie udostępniony test.. znaki dymne / ciągi i granice ciągów id: zd0087 .2.. Rozwiązanie wideo Obejrzyj na Youtubie Matura podstawowa Zadanie 7.. Egzamin maturalny z matematyki Poziom rozszerzony 2 Zadanie 1..

FUNKCJA LINIOWA powtórzenie DRAFT.

Miejsce zerowe funkcji liniowej.. Funkcję liniową określa wzór.. Warto mieć przy sobie zadania z powtórzenia.. Regulamin Deklaracja dostępności Polityka prywatności .Funkcja liniowa nie jest czymś bardzo trudnym, ale.. warto sobie powtórzyć kilka podstawowych zagadnień, w których ta funkcja występuje.. Praca klasowa i jej omówienie 2 6.. Wskazówki metodyczne: Materiał w sekcji "Aplet" można wykorzystać jako powtórzenie i utrwalenie wiadomości na temat wykresu funkcji liniowej.Równoległość i prostopadłość wykresów funkcji liniowych o współczynnikach kierunkowych różnych od zeraFunkcja liniowa - powtórzenie Data dodania: 2007-10-11 07:27:23 Lekcja powtórzeniowa z matematyki dla klasy III gimnazjum, utrwalająca własności funkcji liniowej oraz wzory na pola i obwody figur płaskich oraz dodatkowo wzory skróconego mnozenia.Funkcja liniowa 19 1.. Przesunięcie wykresu funkcji wzdłuż osi OX.. Działania na .Powtórka przed maturą - matematyka zadania: 1.. Wykres funkcji liniowej.. Zaznacz co jest prawdą a co fałszemMATEMATYKA.. Proszę obejrzeć film edukacyjny podsumowujący dział "Funkcje liniowe" Powtórzenie wiadomości z działu "Funkcja liniowa".. Proporcjonalność prosta.. Pobierz załącznik.. Własności funkcji liniowej.. Układ równań oznaczony ma jedno rozwiązanie, a graficznie są to dwie funkcje liniowe, które przecinają się w jednym punkcie.. Układy równa ń liniowych 1 .. Na rozwiązanie testu masz 45 minut.Przyrównujemy wzór funkcji do zera: 5x−15=0 5x=15 x=3 Zatem miejscem zerowym podanej funkcji jest x=3.. - to wyraz wolny.. Szybkie powtórzenie: 1LO_funkcja_liniowa_powtorzenie.ppsxFunkcja liniowa 1.. Miejsce zerowe funkcji liniowej.. Znaczenie współczynnika we wzorze funkcji liniowej.. Własności funkcji liniowej.. Wydanie II .. W związku z zawieszeniem zajęć w szkole podstawę programową realizujemy zdalnie.. 3.Funkcja f(x) = −2x + 9 dla argumentu x = 3 przyjmuje wartość: FUNKCJA LINIOWA powtórzenie DRAFT..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt