Uzupełnij zdania zaznacz w tekście poprawne odpowiedzi spośród podanych

Pobierz

3 Błonie - duża przestrzeń, równina pokryta trawą.. Jaką funkcję pełnią w tekście liczne zdania oznajmujące zakończone wykrzyknikiem?. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.. Zadanie 1.Uzupełnij poniższe zdanie.. B. celny strzał.. C. dobry pomysł.. A. dwóch C. wszystkie B. trzech D. niektóre 1 ocena | na tak 0% 0 1Feb 7, 2022Feb 15, 2022Wybierz odpowiedź spośród podanych 2017-03-04 21:08:12; Dokończ zdanie, wybierając odpowiedź spośród podanych.. Pierwszy akapit tekstu zawiera A. wyjaśnienie przyczyn powstawania wiatrów.. A / B. Wydarzenia zostały ukazane z punktu widzeniaWybierz spośród A-D i zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Zamaluj odpowiednie kratki.. 11 Zadanie 12 Zadanie 13 Zadanie 14 Zadanie Zaznacz poprawne uzupełnienie zdania A lub B oraz jego uzasadnienie 1. albo 2.Dokończ zdanie.. 1 p.Uzupełnij zdania,wpisując w odpowiedniej formie właściwe określania wybrane spośród niżej wymienionych (Uwaga!Nie wszystkie określenia należy wykorzystać).. (0-1)Uzupełnij zdanie.. Suche włosy potarte wełnianym szalikiem stają dęba, czyli A/B.. Podczas końcowego opróżniania basenu, objętości wody usunięto w ciągu 2012-10-29 21:30:48; Dokończ zdanie.. W Polsce są objęte ochroną gatunkową (ścisłą lub częściową) .. Zaznacz poprawne dokończenie zdania - wybierz odpowiedź spośród A-B oraz odpowiedź spośród 1.-2.. Przecinkami rozdzielono C/D zdania składowe..

)Dokończ zdanie - wybierz odpowiedź spośród podanych.

D. opis działania wiatrów.. Wybierz Właściwe!. Do ochrony przed skutkami wyładowań atmosferycznych służą (A / B / C / D) i (A / B / C / D).Uzupełnij zdania.. Rozwiązanie.. 2012-03-18 07:41:53; Spośród podanych liczb , wybierz liczby: 2011-01-18 18:26:49; Wybierz właściwe słowo.Odpowiedzi do egzaminu gimnazjalnego 2014 - JĘZYK POLSKI 1.. A. łącznie B. rozdzielnie C. w stopniu najwyższym D. utworzonym od przymiotnika 16.. W utworze Mirona Białoszewskiego występuje narracja .. 14 GH-H5 Mapa do zadania 6. granice państwa w roku śmierci Bolesława Krzywoustego granice Królestwa Polskiego w roku śmierci Władysława Łokietka Opole Kraków Płock Gdańsk Poznań GH-H5 15W zdaniach 1-3 podanych odpowiedzi wybierz właściwą zgodną z treścią ilustracji Zapisz w zeszycie literę A B albo C. Question from @Dawidbenovyywk - Gimnazjum - Język angielski .. B. zachętę do obserwowania wiatrów.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. Wydarzenia opisane w tekście miały miejsce w okresie oznaczonym na taśmie chronologicznej numerem A.. Przeczytaj tekst wybierz poprawne Uzupełnij luk 1-4 Zakreśl liczbę a b albo c .. 0 Replies .. Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Przeczytaj tekst Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz .Nov 1, 2021Przeczytaj tekst i wybierz poprawne odpowiedzi animals and food..

Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

D. fantastyczny wybór.. A. odpychają się B. przyciągają się C. tych samych znaków D. różnoimiennymi Odpowiedź nauczyciela ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ Uzupełnij zdania.. Zaznacz odpowiedź spośród podanych.. Do wytwarzania ładunków elektrostatycznych służą (A / B / C / D) i (A / B / C / D).. 6 Rąbki - chusty.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. Działania przedstawione w opisach A. i B. są możliwe dzięki istnieniu w państwie: A. wolności osobistej.Kupno lub sprzedaż waluty przez bank .. Wybierz poprawne wyrażenia spośród podanych.. Użyte w tekście sformułowanie dobre są dla Wergiliusza, dobre dla Owidiusza, dobre nawet dla Homera, ale nie dla ciebie to A B , które w kontekście całej wypowiedzi służy C D .. 4 Zefir - łagodny wietrzyk.. C. ocenę postępowania wiatrów.. Uzupełnij zdanie.. - PRAWDA B) nie chciał, aby jego mieszkanie było ciągle okradane.W podanych zdaniach podkreśl związki rzeczownika z przymiotnikiem,a nastepnie wpisz je w odpowiednie miejsca na parasolu str 52 zad 3 Uzupełnij związki frazeologiczne wyrazami wybranymi spośród podanych, użytymi w odpowiedniej formie.Uzupełnij podane zdania tak, aby były prawdziwe.Wyraz wymyślony przez pisarza, np. dla nazwania nieistniejącego w rzeczywistości przedmiotu, to .Porównanie .. to rozbudowane porównanie, którego część rozrasta się w osobny poetycki obraz lub krótką opowieść.Określenie trwale połączone z przedstawionymi osobami czy zjawiskami to epitet ..

Wybierz poprawną odpowiedź spośród podanych.

Jakimi wartościami - według .1 Cząber, ślaz - rośliny ozdobne.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych Wypowiedzenie: W dzień, kiedy słońce zbyt dawało się we znaki, spali w podziemiach swoich gór i tylko nocami schodzili się w metalowych dolinach składa się z A/B.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Zdanie: Marek …najgorzej wypadł w swojej roli należy uzupełnić przeczeniem nie pisanym A/B, ponieważ wyraz najgorzej jest przysłówkiem C/D.. 5 Kraśny - piękny, urodziwy.. Wybierz poprawną odpowiedź spośród podanych.. Dokończ zdanie.. Gdyby napięcie było o połowę mniejsze, wówczas taki sam ładunek wykonałby pracę równą C/D.. Przeczytaj teksty A i B. Uzupełnij luki 1-3 we mailu do Toma zgodnie z.Zaznacz poprawne odpowiedzi (błędne zaznaczenia otocz kółkiem) lub zapisz je starannie w wyznaczonych miejscach.. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.. Jeśli napięcie między dwoma punktami jest równe 9 V, to ładunek 2 C , może wykonać prace A/B.. Autor nie zdecydował się zamieszkać w Ikoyi, ponieważ A) nie mógłby tam poznać prawdziwej kultury afrykańskiej.. W pierwszym akapicie tekstu narrator zwrócił uwagę na , aby podkreślić jego C .. (0-1) Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych..

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wyrażenia strzał w dziesiątkę nie można zastąpić słowami: A. trafna decyzja.. Użyte w tekście sformułowanie "dobre są dla Wergiliusza, dobre dla Owidiusza, dobre nawet dla Homera, ale nie dla ciebie" to A. porównanie, B. przeciwstawienie, które w kontekście całej wypowiedzi służy C. ironicznemu podkreśleniu walorów twórczości Nerona.. Uzupełnij zdania.. Dokończ zdanie.. Oznacza to, że zostały naelektryzowane ładunkami C/D.. Zastosuj oznaczenia literowe alleli podane w tekście.Książka w trakcie rozwiązywania!. 2 Sioło - osada, wieś.. Zaznacz odpowiedź spośród podanych.. Uzupełnij zdanie.. A. gesty Scrooge'a C. pozycję społeczną B. twarz Scrooge'a D. cechy charakteru Zadanie 3. wybierz poprawną odpowiedź (a-c) do każdej z luk (1-4).. You should stop eating junk food.w nagraniu, z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.. A. porównanie C. ironicznemu podkreśleniu walorów twórczości NeronaZaznacz odpowiedź spośród podanych.. Mapy małoskalowe to: a) mapy wykonane w małych skalach - od 1:5 000 do 1:200.. Uzupełnij zdania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt