Przeczytaj 4 regułę gramatyczną zamieszczoną na stronie 40

Pobierz

Instrukcja dla ucznia .. Przeczytaj przykłady i uzupełnij regułę gramatyczną.. Następnie przeczytaj regułę gramatyczną na stronie XX (Grammatik ist .wykonać pisemnie w zeszycie ćwiczeń - SKILLS 1: zadanie 1 na stronie 10 oraz zadania 3, 5 i 4 na stronie 11; .. (lang) 6.Przeczytaj regułę gramatyczną zamieszczoną w zadaniu 4, str. 110, a następnie uzupełnij zdania.. Co mówi rodzeństwo?. Man trinkt und .Przeczytaj zamieszczone teksty i wykonaj polecenia ( ćw 7 str. 118 słowa na czasie, podręcznik do kształcenia językowego)) 2010-10-16 14:11:39 Przeczytaj uważnie tekst, a następnie wykonaj zamieszczone pod nim pytania .. Zadanie 2 ze strony 125.. Przeczytaj tekst jeszcze raz i powiedz, które zdania są zgodne z jego treścią.. Rozmawiajcie w parach.. Wszystkie Wychowanie przedszkolne Szkoła podstawowa klasy 1-3 Szkoła podstawowa klasy 4-8 Język polski Matematyka Historia Wiedza o społeczeństwie Przyroda Biologia Chemia Fizyka Geografia Informatyka Muzyka Plastyka Technika Edukacja dla bezpieczeństwa Język niemiecki Język rosyjski .Zadanie 3 dodatkowe dla chętnych : Przeczytaj regułę gramatyczną na stronie 116 (tabelka 2) , następnie wykonaj w zeszycie pisemnie zadanie 2,3,4 ze strony 106 Zadanie dla uczniów z dostosowaniami: Wypisz do zeszytu z dialogu w zadaniu 1 na stronie 106 nazwy ubrań.Na pierwszym miejscu tym razem stoi okolicznik ("gestern")..

Przeczytaj regułę gramatyczną zamieszczoną na stronie 116. .

Zapisz zdania z przymiotnikami i przysłówkami we właściwym stopniu.. Następnie utwórz zdania jak w przykładzie i zanotuj w zeszycie.. Szyk SVO przestaje obowiązywać.. Rozmawiajcie w parach.. Odpowiedzi zanotuj w zeszycie, zapoznaj się z regułą, zamieszczoną w zadaniu.4.. Przeczytaj tekst i uzupełnij zdania właściwymi informacjami.. Przeczytaj zdania, wybierając właściwy wyraz oraz przetłumacz zdania z zadania 5, str. 111.. Sprawdzenie tekstu pod kątem ewentualnych błędów ortograficznych, stylistycznych, interpunkcyjnych lub innych.. Odpowiedź na zadanie z Słowa na czasie 14.. Praca z zeszytem ćwiczeń .Zadanie 3 dodatkowe dla chętnych : Przeczytaj regułę gramatyczną na stronie í í ò tabelka î , następnie wykonaj w zeszycie pisemnie zadanie , ï, ð ze strony í ì ò Zadanie dla uczniów z dostosowaniami: Wypisz do zeszytu z dialogu w zadaniu 1 na stronie 106Przeczytaj uważnie regułę gramatyczną zamieszczoną pod zadaniem i wpisz ją do zeszytu.. Rozwiązane zadanie 4 proszę wysłać na mój adres mailowy.. Następnie ustnie odpowiedz na pytania z ćwiczenia 6.. Następnie utwórz zdania jak w przykładzie i zanotuj je w zeszycie.. Übe die Aussprache.WYPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY miejsce na naklejkę KOD UCZNIA PESEL ..

Peczytaj regułę gramatyczną zamieszczona na stronie 116.

Przeczytaj regułę zamieszczoną na stronie 119 i połącz właściwe części zdań.. Weryfikacja tekstu pod kątem błędów rzeczowych.. Zdanie przypomina schemat ze zdania 3.1.. Tłumaczenie prześlij na maila .. Nein, mein Bruder heißt Albin.przeczytaj zdania z właściwymi imionami.. Przeczytaj zdania w zadaniu 6, str. 111 i odpowiedz na pytania.. Koniugowana część czasownika (a więc cały czasownik: "trank") zajmuje drugie miejsce, a podmiot zajmuje trzecie miejsce.. Następnie przepisz pierwszą regułę gramatyczną zamieszczoną na str. 116 oraz wykonaj pisemnie zadanie 3.. Następnie przetłumacz podkreślone części zdania.. Wikxapixa19680 rozwiązanych zadań.. Sprawdzenie materiału pod kątem ich aktualności.. Zadanie przepisz do zeszytu.. jeszcze raz i połącz odpowiednio części zdań.. Sprawdź, czy arkusz składa się z 20 kolejno ponumerowanych stron.Przeczytaj.. Przeczytaj tekst w zadaniu.. Nauka drugiego języka obcego to super stymulacja dla mózgu, który zaczyna działać na pełnych obrotach, pozwalając nam nie tylko na szybsze przyswajanie wiedzy językowej.Effect 2 Podręcznik strona 15 zadanie 4 Proszę o jak najszybsza odpowiedź potrzebuje na teraz.. Zastosuj strategię uczenia się.. Następnie utwórz zdania jak w przykładz i zanotuj je w zeszycie.. Proszę przesłać zdjęcia lub skany wykonanych ćwiczeń do dnia 24.03.2020. na email nauczyciela: ..

Przeczytaj regułę gramatyczną ze strony 116.

Wykonaj zadanie 3 na stronie 125.. Zamień przymiotnik w roli orzecznika w przymiotnik w roli przydawki wg wzoru zamieszczonego w zadaniu, np.• zdobyć informacje na temat Dnia Matki • opowiedzieć o tym, jak obchodzi się Dzień Matki w Polsce • wziąć udział w rozmowie na temat świąt • napisać do koleżanki/kolegi eˉmail na temat świąt • sprawdzić swoją wiedzę w teście i dokonać samo-oceny INHALT • stosować rozmaite strategie uczenia się 4 48 50 52 54 56 .. Dalej ćwicz odmianę przymiotników po rodzajniku określonym w zeszycie ćwiczeń na str.75- zadania 1, 2 i 3 .. Teraz wykonaj ćwiczenie 4/105 , wykorzystaj zdobyte przed chwilą wiadomości.. W piątym wieku nastąpił upadek cesarstwa zachodniorzymskiego.. Rozwiązań 0 z 2. punktów .Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach: 1.. Przeczytaj tekst jeszcze raz i powiedz, które zdania są zgodne z jego treścią.. Przeczytaj przykłady i uzupełnij regułę gramatyczną.. Napisz pytania z właściwymi odpowiedziami w zeszycie.. Rozwiązań 0 z 2. punktów za rozwiązanie do 8.. Nowe słownictwo możesz prztłumaczyć na stronie (PODRĘCZNIK STR. 106), KROK 3.. Rex jest zwykłym, normalnym psem z Wiednia.. Praca domowa Zeszyt ćwiczeń strona 80.. Na następnej lekcji wyznaczę uczniów, których poproszę oPrzeczytaj regułę gramatyczną na stronie 134 w podręczniku, przepisz do zeszytu odmianę czasowników haben i sein oraz czasowników regularnych, zamieszczoną pod regułą..

Następnie przeczytaj regułę zamieszczoną na stronie 65.

Zastosuj strategię uczenia się.. Następnie napisz w zeszycie zdania z podanymi czasownikami w odpowiedniej formie.. Połącz ustnie zdania a następnie przeczytaj regułę gramatyczną zamieszczoną na stronie 135.. Przeczytaj regułę gramatyczną na stronie 116 w podręczniku o odmianie przymiotników po rodzajniku określonym.. Wykonaj zadanie 4 ze strony 121 w podręczniku.. Przeczytaj regułę zamieszczoną na stronie 119 i połącz właściwe części zdań.. Zapisz zdania z przymiotnikami i przysłówkami we właściwym stopniu.. Powodzenia 22.05.Odrabiamy.pl to serwis i aplikacja learningowa.. Aktualnie przeglądasz przedmiot: Język niemiecki Zadania i rozwiązania: Język niemiecki.. KROK 4.. Na zadanie domowe wykonaj zadanie 7 ze strony 53.. 10 pkt 8.6.2021 (17:57) Popatrz na zdjęcia i uzupełnij dialogi brakującymi informacjami .. Przeczytaj tekst i uzupełnij zdania właściwymi informacjami.. Odpowiedzi zanotuj w zeszycie.. KROK 4.. 1) i rozwiąż zad.. 2012-04-19 17:27:29Przeczytaj.. 7.Przeczytaj tekst z zad.2 ze str.110 następnie zapisz w zeszycie zdania z właściwymi wyrazami.. Próbny egzamin ósmoklasisty Język polski DATA: marzec - kwiecień 2020 r. CZAS PRACY: do 180 minut .. Rozwiązuj.. Das .Przeczytaj teksty i odpowiedz na pytania.. ( podręcznik str.106) KROK 4.Szkoła podstawowa klasy 4-8 / Język niemiecki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt