Wymień 2 postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie polskiej

Pobierz

Traktat Wersalski i nowy ład w Europie 1 Postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie Niemiec-Niemcy mają nowa nazwe: republika Wersalska.. Zagłębie Saary - plebiscyt 3.. 3 września 1939 Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę III Rzeszy.. około godziny temu 8 Język francuski Przeczytaj tekst.Traktat wersalski zawierał postanowienie przewidujące, że nie określone w traktacie granice Polski zostaną później oznaczone przez wielkie mocarstwa.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. Na jego mocy Polska otrzymała Pomorze Wschodnie bez Gdańska i znaczną część Wielkopolski, a .Postanowienia Traktatu Wersalskiego: -Niemcy mieli spłacić odszkodowanie wojenne w ciągu 30 lat.. Zatwierdzono niepodległość Polski 6.. -Niemcy mieli zakaz posiadania lotnictwa, łodzi podwodnych oraz broni pancernej -Francja odzyskała Alzację i Lotaryngię - Powołano Ligę Narodów Wprowadzono "Traktaty mniejszościowe" podpisały je: -Polska -Czechosłowacja -Jugosławia -Rumunia -Grecja Mniejszość miała być równo .Mar 12, 2021Przydatność 75% Postanowienia traktatu wersalskiego - 28.06.1919r.. Wykonaniem tego przepisu była uchwała Rady Ambasadorów wielkich mocarstw z 15 marca 1923 roku, która uznała ostatecznie wschodnie i północne granice Polski.. Pomorze Gd., Wielkopolska i część G. Śląska do Polski 7.Postanowienia w sprawie Niemiec:-oddanie Francji Alzacji i Lotaryngii-o przynależności Saary decydował plebiscyt-zakaz posiadania lotnictwa i okrętów podwodnych-ograniczenie liczebności armii do 100 tys,zawodowych żołnierzy-utrata kolonii-zobowiązania do wypłaty odszkodowań Postanowienia w sprawie Polski:-ogłoszenie plebiscytu na Górnym Śląsku ,Warmii i Mazurach-włączenie .Wymień postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie polskiej..

Wypisz postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie Polski i Niemiec .

Utworzono strefę zdemilitaryzowaną - Nadrenię 4.. Utworzono strefę zdemilitaryzowaną - Nadrenię 4. do konferencji, a jedynie przedłożono im postanowienia traktatu do.. Pomorze Gd., Wielkopolska i część G. Śląska do Polski 7.28 czerwca 1919 r podpisano w Wersalu traktat pokojowy, który 16 lipca Niemcy ostatecznie ratyfikowały warunki traktatu zwanego traktatem wersalskim.. Użytkownik Brainly.. Question from @Kokoko12343 - Szkoła podstawowa - Historia.. Język francuski Uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego.. Problemem, który utrudniał sformułowanie rozwiązań w sprawie polskiej na konferencji wersalskiej, a zarazem wpływał na sytuację delegacji, był fatalny układ sił politycznych i rozbieżność interesów państw decydujących o losach powojennego świata.Wypisz postanowienia traktatu Wersalskiego.. 2009-11-17 21:00:30; jakie były postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie polski, niemiec oraz między narodowe 2013-04-08 17:40:31; Postanowienia traktatu wersalskiego dotycząc Polski 2010-04-15 07:00:24; przedstaw postanowienia traktatu wersalskiego wobec niemiec 2010-04-28 18:14:39Postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie polski 1 Zobacz odpowiedź .. Na czym polega znaczenie zwycięstwa Polski w wojnie z bolszewikami: dla niej samej i dla Europy Wymień i krótko scharakteryzuj nowe nurt polityczne jakie powstawały na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX w..

postanowienia traktatu Wersalskiego dotyczące Polski.

10 lat temu!. -Gdańsk zostaje objęty patronatem Ligi Narodów.. Zagłębie Saary - plebiscyt 3.. Podsumowanie.Próba rewizji postanowień traktatu wersalskiego w odniesieniu do statusu Wolnego Miasta Gdańska i granicy niemiecko-polskiej zakończyła się agresją Niemiec na Polskę 1 września 1939 i rozpoczęciem II wojny światowej.. Osobne artykuły: Kampania wrześniowa i II wojna światowa.mariowska @mariowska October 2018 1 17 Report Wymień postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie polskiej werciak3 -Gdańsk pod zarządzaniem Ligi Narodów -Utracenie przez Niemcy 14% ziem na rzecz: Polski,Francji,Danii,Belgii -zatwierdzono niepodległość Polski 4 votes Thanks 2 Recommend Questions Yopix May 2021 | 0 Repliest9aDtIIx2x_0000001O.. Zatwierdzono niepodległość Polski 6.Traktat wersalski i nowy ład w Europie.. Alzacja i Lotaryngia do Francji 2.. Zagłębie Saary - plebiscyt 3.. Postanowienia traktatu wersalskiego wobec Niemiec (28 czerwca 1919 r.).. podpisano traktat wersalski, który zakończył I wojnę światową.. Postanowienia Traktatu wersalskiego - 28 czerwca 1919r.. Zatwierdzono niepodległość Polski 6. xd pytanie zadane 10 lat temu xd.Postanowienia Traktatu wersalskiego - 28 czerwca 1919 r. poleca 78% 4124 głosów Treść Grafika Filmy Komentarze 1.. Uzyskała Pomorze Gdańskie, jednak bez Gdańska, który ogłoszono Wolnym Miastem, nienależącym do żadnego państwa (Wolne Miasto Gdańsk znalazło się pod kontrolą komisarza Ligi Narodów).2. Konferencja pokojowa w Paryżu - 18.I.1919 do 21.I.1920 r. II..

Postanowienia Traktatu wersalskiego - 28 czerwca 1919r.

Potrzebuje festttPostanowienia w sprawie Polski zawarte w traktacie wersalskim: Polska otrzymała większość Wielkopolski (opanowaną przez powstańców).. simon5005 W sprawie Niemiec:->>> Demilitaryzacja Nadrenii.. Alzacja i Lotaryngia do Francji 2.. 1.Alzacja i Lotaryngia do Francji 2.Zagłębie Saary - plebiscyt 3.Utworzono strefę zdemilitaryzowaną - Nadrenię 4.Płn.Postanowienia Traktatu wersalskiego - 28 czerwca 1919r.. Sejm polski ratyfikował go 31 lipca 1919 r, a postanowienia weszły w życie 10 stycznia 1920.. Alzacja i Lotaryngia do Francji 2.. - głosowania ludności Prus Wsch.i Górnego Śląska odnośnie przynależności odpowiednich obszarów do Polski lub Niemiec..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt