Kultura europy w xvii wieku tomaszewska

Pobierz

• Malarstwo • Rzeźba Muzyka barokowa.. Wielkie odkrycia geograficzne.. Barok - pojęcie.. 8.Wiek XVII - powtórzenie mapa - odnajduje/wskazuje w atlasie, na mapie ściennej, na mapie umie wyszuka ć informacje na mapie przy pomocy mapy na podstawie mapy okre śla sytuacj ę mi ędzynarodow ąKultura europejska w XVII wieku - powtórka, streszczenie z Bliżej Historii Kultura europejska w XVII wieku Epoką w dziejach sztuki i literatury, która nastąpiła po renesansie, był barok.. Myśl polityczna.. - olbrzymie zniszczenia (budynki, majątki, gospodarstwa) - brak ludzi do pracy.. Dowiem się, jakie były główne reformy w Rosji, Austrii i Prusach.. • MalarstwoWiek XVII - powtórzenie Wyjazd Jana III Sobieskiego z Wilanowa Józef Brandt, Wyjazd z Wilanowa Jana Sobieskiego z Marysieńką, 1887, olej na płótnie, Muzeum Narodowe w Warszawie, domena publiczna Europa na początku XVI w. Krystian Chariza i zespół, Europa ok. 1700 roku Krystian Chariza i zespół, Despoci - Rosja i TurcjaEuropa w XVII w.. Sztuka baroku.. Wojny ze Szwecją w XVII w.. Panowanie Jana III SobieskiegoDominował w kulturze europejskiej do poł.XVIII W. Charakteryzowały go dynamizm przepych, bogat ornamentacja, gra światłocieni kontrasty efektów.. Za schyłkową fazę baroku uważa się rokoko.. Poziom podstawowy KLUCZ 13.. Rozdział I. Europa i Nowy Świat.. Zachodnia Europa powoli odradzała się kulturalnie po upadku zachodniego imperium rzymskiego, nadchodził zmierzch barbarzyństwa.KULTURA XIX WIEKU W EUROPIE Belle Epoque* Wiek XIX był wiekiem zwiększonego przyrostu naturalnego, wiekiem kapitalizmu, industrializacji, urbanizacji oraz postępu..

Europa w XVII wieku.połowie XVII w.

7.Barok i sarmatyzm.. Barok - pojęcie.. Początki panowania Zygmunta III Wazy.. Pozostało 95% treści Zyskaj dostęp do setek lekcji przygotowanych przez ekspertów!KULTURA BAROKU W EUROPIE Opracowała Helena Tomaszewska Sztuka baroku - rzeźba Giovanni Bernini, Porwanie Prozerpiny Sztuka baroku - rzeźba Giovanni Bernini, Ekstaza św.4.. Epoka ta trwała od ok. 1590 do ok. 1740 roku.Kultura Europy w XVII w. to rozkwit literatury, teatru, muzyki.. Sztuka baroku.. Albrecht .Slide 1 KULTURA BAROKU W EUROPIE Opracowała Helena Tomaszewska Spis treści 1.. Wojny Rzeczypospolitej z Moskwą w pierwszej połowie XVII w. Nauka1630-1635 - okres szwedzki, król Gustaw Adolf zajął Pomorze Zachodnie; w 1632 r. zajął Czechy i Bawarię, zwyciężył pod Breitenfelden i Lützen w 1632 r., gdzie zginął, ale bitwę przegrał dowódca Ligi, Albrecht Wallenstein.. Na przestrzeni XVI w. ceny na europejskich rynkach zbytu wzrosły trzykrotnie, a w niektórych regionach nawet czterokrotnie.. Wojny .Rozwój kulturalny Europy Zachodniej w czasach nowych Zaszła Europa Zachodnia w XVIII wieku Oświecenie, który w swej treści był kontynuacją renesansu.. Angielska wojna domowa: Angielska wojna domowa - notatka minimum ; Temat 2.. Europa w XVII w. Chronologia wydarzeń ..

Sytuacja polityczna w Europie w XVII wieku .

Początki panowania Zygmunta III Wazy 4.. Filozofia w okresie baroku.. Jednym ze skutków ekspansji portugalsko - hiszpańskiej na nowo odkrywane lądy był napływ do Europy dużej ilości kruszców, co wywołało na "starym kontynencie" rewolucję cen.. • Malarstwo • Rzeźba Muzyka barokowa.. Najszybciej i o .. W tym czasie idee humanistyczne stają się coraz bardziej istotne, uznaje się ogromną rolę ludzkiego umysłu i rośnie autorytet nauki.KULTURA BAROKU W EUROPIE Opracowała Helena Tomaszewska Spis treści 1.. Myśl polityczna.. Potop szwedzki 4.. Filozofia w okresie baroku.. 18.Przemiany wewnętrzne w Rzeczpospolitej w XVII w. Osłabienie RP po wojnach XVII w.KULTURA BAROKU W EUROPIE Opracowała Helena Tomaszewska Spis treści 1.. Rozdział III.. "Złoty wiek" Rzeczypospolitej.. Zachód Europy podążając drogą gospodarki kapitalistycznej prężnie się rozwijał.. Sztuka baroku.. Decydujący wpływ miała na nią sytuacja wewnętrzna i zewnętrzna w państwie polskim.Przyczyny kryzysu: 1) Konsekwencje wojen XVII-wiecznych: - śmierć około 1/3 ludności kraju.. Wojny z Rosją w XVII w.. Wojny polsko-szwedzkie w pierwszej połowie XVII w.. 5.Przemiany wewn ętrzne w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII w.. Największy rozkwit Oświecenia nastąpił za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego ..

Kryzys Rzeczypospolitej w XVII wieku 4.

Absolutyzm oświecony - nowe potęgi europejskie.. Wymień przykłady dzieł sztuki okresu manieryzmu: w malarstwie, w architekturze.. Barok - pojęcie.. - pogorszenie sytuacji chłopów (zwiększenie wymiaru pańszczyzny - nawet do 10 dni w tygodniu - oraz poddaństwa chłopów, dotkliwe kary, np. dyby) - kryzys w .KULTURA POLSKIEGO OŚWIECENIA.. Wojny polsko-tureckie w pierwszej połowie XVII w.. Wraz z .Rewolucja cen.. .Kultura Odrodzenia w Polsce Lekcja powtórzeniowa - RP w XVI w. NaukaHistoria Poziom Podstawowy Klasa 2.. Temat 1.. Słowniczek pojęć .. Notatki z lekcji do podręcznika Wydawnictwa Nowa Era "Poznać przeszłość".. Katalog nazw .. najwybitniejsi ludzie w XVII wieku Giovani Lorenco Bernini "ekstazy św.Teresy" kolumnada wokół placu św.Piotra, "porwanie Prozerpiny"Caravaggio- "Ukrzyżowanie św. Piotra" Peter Paul Rubens- " sąd Parysa"Kultura średniowiecza dzieli się na 2 okresy: romański i gotycki.. W kresie romańskim zaistniały znaczące zmiany zarówno w aspektach kultury i sztuki chrześcijańskiej.. Słowniczek pojęć 4.. W filozofii dominowały dwa nurty - empiryzm (wiedzę nabywa się poprzez zmysły) i racjonalizm (tylko rozum umożliwia poznanie rzeczywistości).. Powstawały nowe miejsca pracy, zakłady produkcyjne, fabryki.Polecenie 2..

Kultura średniowieczna rozwijała się od końca V wieku do końca wieku XV.

Rozdział II.. - okres francuski, do wojny po stronie Unii Ewangelickiej przystąpiła Francja.. Wojna trzydziestoletnia: .. Zmiany polityczne w Europie w XVII w. : Temat 5.. Powstanie kozackie Bohdana Chmielnickiego 4.. Wojny z Turcją w XVII w.. Będę umiał/umiała wskazać na mapie położenie tych krajów oraz obszary, o które państwa te powiększyły się w ciągu XVIII w.. Idee oświecenie do Rzeczpospolitej zaczynają docierać w latach trzydziestych XVIII wieku .Przejawami Oświecenia w Polsce są: założenie Collegium Nobilium, pierwszej opery, pierwszej biblioteki publicznej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt